MOTIF TRADISIONAL KAIN SASIRANGANMotif kain sasirangan pada umumnya mengacu pada visualisasi flora, fauna, manusia, alam benda budaya, benda-benda di langit, dan lain-lain.


1. Motif Flora

a. Pudak

b. Bayam Raja

c. Kambang Kacang

d. Daun Jaruju

e. Kulat Kurikit

f. Kangkung Kaumbakan

g. Kambang Tampuk Manggis

h. Kambang Cangkih

i. Pucuk Rabung

j. Kayapu

k. Kambang Mawar

l. Kambang Malati

m. Daun Kastila

n. Daun Tarung Pipit

o. Daun Bilaran

p. Buah Kanas

q. Rumbia Kasulukutan

r. Kambang Raja

s. Kulit Kayu

t. Kambang Tanjung


2. Motif Fauna

a. Naga Balimbur

b. Gigi Haruan

c. Sarang Wanyi

d. Hintalu Biawan

e. Saluang Hilir Mudik

f. Kupu-kupu Bungas

g. Sisik Trenggiling


3. Motif Manusia

a. Dara Manginang

b. Putri Manangis

c. Laju Bakayuh

d. Mandulang Intan


4. Motif Alam Benda Budaya

a. Hiris Gagatas

b. Musik Panting

c. Kalayangan Dandang

d. Payung Raja

e. Kalung Putri Junjung Buih

f. Utas Dayang Diparaja

g. Surui Diang Ingsun

h. Kipas Galuh Banjar

i. Pasar Tarapung


5. Motif Benda-Benda Langit

a. Bintang Bahambur

b. Awan Beriring

c. Banawati (Pelangi)


6. Motif Lainnya

a. Turun Dayang

b. Jujumputan

c. Ombak Sinapur Karang

d. Sarigading